CJX2N交流接触器

启智CJX2N系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流5 0 H z 或6 0 H z 额定电压
至6 9 0 V,在A C - 3使用类别下额定工作电流至9 5 A的电路中,主要用于频繁地起动和控制交流电动
机, 远距离接通和分断电路, 并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护电路中可能发
生过载等情况。
符合标准:G B / T 1 4 0 4 8 . 1 / I E C 6 0 9 4 7 - 1、G B / T 1 4 0 4 8 . 4 / I E C 6 0 9 4 7 - 4 - 1。

产品参数 ——

样本下载 ——

CJX2N-样本.pdf
环宇CJX2N系列交流接触器说明书2019.09-scaled.jpg

资料下载 ——

CJX2N-06-09-12-18,报告,3C(新申请),2019.04.15.pdf
CJX2N-06-N-09-N-12-N-18-N(CQC2019010304180815),证书,2021.03.16.pdf
CJX2N-06-18-2020980304000570CQC2019010304180815-自我声明.2021.03.27.pdf
CJX2N-25-32-38,报告,3C(新申请)(整本),2019.06.26.pdf
CJX2N-25-N-32-N-38-N-(CQC2019010304201070),证书,2021.03.16.pdf
CJX2N-25-38-2020980304000571CQC2019010304201070-自我声明.2021.03.27.pdf
CJX2N-40-50-65(CQC2019010304191251),证书(O),2020.09.14.pdf
CJX2N-40-50-65,报告,3C(环宇集团),2019.05.24.pdf
CJX2N-40-50-65-2020980304001677CQC2019010304191251-自我声明.2020.pdf
CJX2N-80-95(CQC2019010304191250),证书(O),2020.09.14.pdf
CJX2N-80-95,报告,3C(环宇集团),2019.05.24.pdf
CJX2N-80-95-2020980304001676CQC2019010304191250-自我声明.2020.pdf

视频下载 ——